Het Protocolakkoord

Het protocolakkoord is het document dat de « verkoopsovereenkomst » vormt van de onderneming.

De Wetgever legt geen vormvoorwaarden op, en het is opmerkelijk makkelijker om een onderneming te verkopen dan wel een onroerend goed of bijvoorbeeld een wagen : iedere dag, worden er op de beurs heel veel aandelen verhandeld zonder vrijwel vormvereisten.

Met een eenvoudige handeling, kan men snel controle verwerven over een onderneming.

Dit feit draagt ertoe bij dat de transactie dient begeleid te worden door een expert, temeer omdat er aan de transactie dermate veel risico’s verbonden zijn.

ACTORIA International heeft de nodige qualificaties om dergelijke overeenkomst correct op te maken, om zo uw belangen veilig te stellen.

In de praktijk kan dit document enkele pagina’s tellen voor een eenvoudige overdracht, en tot 300 pagina’s voor een omvangrijke overdracht met een al dan niet internationale context.

Het document dient de volgende elementen te bevatten:

– de naam van de overlater, datum en aard van de overname, de overnameprijs voor zowel de materiële als de immateriële componenten
– de prijs : bedrag en modaliteiten
– toestand en voorwaarden mbt het handelsfonds
– omzetcijfers gedurende de laatste drie jaren, of van het moment van de overname (indien dit kleiner is dan 3 jaar)
– huurovereenkosmten : naam en adres, duur

De garanties die inherent zijn aan de transactie dienen uitrdukkelijk opgenomen te zijn in de overeenkomst.

De overeenkomst omvat meerdere bijlage : contracten, eigendomstitels, statuten, jaarrekeningen, sociale balans, …

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France