Het profiel van de overnemer

De keuze van het profiel van de overnemer is bepalend voor het verdere verloop van de transactie.

Wanneer het gaat om een familiale overname, zal de transactie bijvoorbeeld eenvoudiger verlopen dan wanneer het gaat om de acquisitie door een internationale groep.

Vooraleer het voorbereidingsdossier klaar te maken, is het daarom noodzakelijk dat de mogelijke overnemers worden opgelijst:

– De kinderen
– Een ander familielid

In het geval van een overname door een familielid, dan dient de overdracht te gebeuren met inachtname van de rechten van de andere erfgenamen.

Bepaalde middelen zijn voorhanden om hieraan tegemoet te komen, zo ondermeer de splitsing, de familiale holding, de afsplitsing van het vastgoed, enz.

– Groep van kaderleden van de onderneming (LMBO: Leverage Management buy out)
– Groep van kaderleden met investeerder
– Groep van kaderleden met externe manager (LMBI)

Deze situatie vereist een correcte raadgeving aan de geïnteresseerde partijen, evenals een bepaalde tegemoetkoming teneinde de transactie mogelijk te maken, zo ondermeer een « earn out » of zelfs een kredietverstrekking vanwege de verkoper.

– Concurrent, klant, leverancier,…
– Industriële investeerder
– Financiële investeerder (LBO: – Leverage buy out),…
– Manager of pool van managers

Wanneer een concurrent een overname beoogt, dan is de confidentialiteit een cruciale factor. Iedere concurrent is namelijk dermate geïnteresseerd om bedrijfsinformatie te bekomen, en veinzen daarom wel eens een interesse tot overname.

Nochtans is het deze groep van potentiële overnemers die wel eens de echte overnemer zal leveren, want een overnemer heeft strategische belangen bij het overnemen van een concurrent.
Bovendien heeft deze concurrent kennis van het beroep en de markt, en dit levert daarom een bijdrage bij de onderhandelingen.

Het concept Data room wordt in deze gevallen vaak gebruikt om zo de confidentialiteit te bewaren.

In deze situatie is de koper de markt met alle beperkingen die aan de markt verbonden zijn.

Het is een oplossing voor enkel grote KMO’s met een significante voortuitgang, regelmatige en recurrente positieve resultaten gedurende de voorbije 5/7 jaren.

– Concurrenten
– Een medewerker, klant of leverancier
– Een onderneming die een horizontale of verticale integratie nastreeft

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France