Modaliteiten

Als algemene regel leidt de schenking van de aandelen van een onderneming tot een lagere kost dan wanneer het een overdracht betreft met betaling. Hoe vroeger deze schenking plaatsheeft, hoe interessanter op fiscaal vlak.

Wanneer we praten over een kosteloze schenking, dan dient rekening gehouden te worden met bepaalde elementen die de bedrijfsleider serieus moet overwegen. Want een schenking betekent niet vrij van belastingen of fiscale druk. De totale fiscale druk is natuurlijk wel een pak minder, en hangt bovendien af van het het land waarin de transactie plaatsgrijpt. Iedere situatie dient echter apart onderzocht te worden. In alle gevallen is het noodzakelijk om er tijdig aan te beginnen.

Alle schenkingen zijn onderheving aan een algemene fiscaliteit, welke de schenking ook is, maar anderzijds zijn er ook specifieke regels van toepassing.

Alleszins zijn er belastingen verschuldigd bij een schenking, die echter afhankelijk zijn van de leeftijd van de schenker. En het is belangrijk om weten dat een vrijstelling van de meerwaarden in sommige gevallen mogelijk is, op voorwaarde dat de waarde van de onderneming (of de activa) een bepaald bedrag niet overschrijden.

De belastingdruk is echter zeer verschillend van land tot land. Italië en Zwitserland bijvoorbeeld heeft wat dat betreft een zeer aantrekkelijk regime. In Zwitserland varieert de belastingdruk per kanton, want het zijn de kantons die deze belastingen innen.

Groot-Brittannië en België daarentegen beperken vrijstellingen onder zeer strikte voorwaarden, maar voorzien wel een abattement zoals trouwens ook Frankrijk en Duitsland.

De waardering : De waardering van een onderneming kan moeilijk door de bedrijfsleider zelf gebeuren, voor de eenvoudige reden dat hij zijn eigen onderneming steeds positiever inziet dan een buitenstaander. Een extern adviseur is daarom het beste geplaatst om een objectief oordeel te vellen over de huidige toestand van de onderneming en haar perspectieven.

Juridische en financiële structuur : Bij een overdracht van een onderneming zijn divesre constructies mogelijk. Bij een familiale overname bijvoorbeeld bestaan er zeer interessante constructies zoals de OBO (zie hiervoor de rubriek in deze website) en de oprichting van een holding die deze overname gaat verrichten. De keuze van de constructie moet echter gebeuren in samenspraak met de adviseurs van de onderneming, namelijk de accountants, advocaten, consultants, …

Fiscale optimalisatie : De overlater heeft er alle belang bij om tijdig te onderzoeken wat de fiscale implicaties zijn van een overname van zijn onderneming. Het is aangeraden dat hij zich correct laat informeren door een specialist terzake, een strategie kiest dat hem de minst belaste weg uitstippelt.

In vele gevallen is het fiscaal interessant voor zowel overlater als overnemer om een combinatie te zoeken van een schenking en overname, om zo te genieten van de fiscale voordelen die verbonden zijn aan beide.

Actoria heeft in deze materie ervaring opgebouwd, en kan u bijstaan bij financiële, juridische en technische aspecten van de overname van uw onderneming.
Wij bieden u een dienstenpakket aan dat aangepast is aan uw familiale opvolging. Onze experts begeleiden de overlater en overnemer in deze familiale opvolging, van de voorbereiding tot en met de begeleiding na overname.

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France