10 adviezen om beter te verkopen

Vooraleer de stap te zetten, is het noodzakelijk om stil te staan bij uw beweegredenen en doelstellingen. De beweegredenen kunnen veelvludig zijn, maar onduidelijkheid hieromtrent kunnen de koper doen twijfelen.
Anderzijds is een diagnose van uw persoonlijk vermogen noodzakelijk om de juiste situatie in te schatten.

Vergeet niet dat het vooruitlopen op de zaak, bijvoorbeeld door de transactie te willen pushen, wantrouwen wekt bij de koper.

U verliest iedere vorm van confidentialiteit wanneer u zelf een advertentie plaatst in de media. Anderzijds is het noodzakelijk dat u niet persoonlijk de gesprekken met de koper onderhoudt, want u verliest hierbij uw onderhandelingspositie. Enkel een bemiddelaar zorgt voor een goede onderhandeling, en zeker in deze tijden van complexiteit
Nog belangrijker is de selectie en de evaluatie van de overnemer.

Maar al te vaak gaat de bedrijfsleider ervan uit dat de overnamemarkt gelijkaardig is met de immobilienmarkt, en hij dus best meerdere bemiddelaars aanspreekt.
In tegenstelling echter tot de immobiliënmakrt, is het succes bij de overdracht van een onderneming het gevolg van een strikte naleving van een strenge methodologie die best vastgelegd wordt in een samenwerkingscontract, hetwelk zowel de directe benadering als de indirecte benadering opneemt in de voorwaarden.

Deze directe benadering kan enkel door 1 adviseur gelijktijdig worden uitgevoerd. Anderzijds hebt u een adviseur nodig met internationale slagkracht.
ACTORIA BELGIUM heeft deze internationale dimensie.

Wanneer de onderneming reeds meerdere generaties in het bezit is van de familie, dan is een familiale overname de logische stap. Bent u wel overtuigd dat dit de goede beslissing is? Zijn de kinderen wel de overnemers die de onderneming nodig heeft? Valt de onderneming binnen hun interessegebied?

Er dient zich inderdaad de vraag gesteld te worden of het niet aangewezen is om de onderneming aan een derde partij te verkopen voor een hogeere verkoopprijs?

Wees er u ook bewust van dat een schenking niet altijd een goede manier is om de onderneming naar de volgende generatie door te schuiven. Er zijn hiervoor heelwat meer voordelige methodes voorhanden.

De verkoop van de onderneming is vaak een taboe, zeker wanneer het een familiale onderneming betreft.

Denk eraan dat de overname enkel succesvol zal zijn indien uw rechterhand het kan vinden met de nieuwe bedrijfsleider.

Wees realistisch, het personeel stelt zich meermaals de vraag wat er gaat gebeuren wanneer u de pensioenleeftijd hebt bereikt…

Denk na wanneer u een intentieverklaring aanvaardt, een protocol of een exclusiviteit, een bieding, een verkoopsverbintenis, een waarborg voor het passief…
Teken nooit zonder het akkoord van uw adviseur, want op ieder ogenblik kan uw aansprakelijkheid in het gedrang komen.
Onnodige geschillen kosten immers tijd en geld.

Beeld u even in dat een concurrent, een leverancier of een werknemer kennis heeft van uw intentie tot verkopen. Dit is een risico dat u ten allen tijde moet vermijden.
Anderzijds, zolang de verkoopprijs niet werd betaald is de transactie ook niet afgehandeld.
Denk dus aan iedere bekendmaking vooraf.
Wanneer een eventuele overname bekend wordt gemaakt voordat de transactie ook effectief is afgerond, bestaat een zekere graad van onduidelijkheid waarbij zelfs de kwaliteit van uw onderneming in het gedrang komt.
Deze situatie maakt de op til zijnde transactie zeer moeilijk.

Het is logisch, u wenst te verkopen aan de hoogste prijs.
Maar wat echt belangrijk is, is het bedrag dat u netto in handen krijgt na belastingen, en na aftrek van eventuele garanties.

Anderzijds, hoe meer u als verkoper eist op de verkoopprijs, hoe meer de koper zal eisen in de vorm van een garantie.

Het merendeel van de overnemers zal van u verlangen dat u na de overname nog enige tijd in de onderneming aanwezig zult zijn teneinde de overgang van het management te implementeren.
Deze overgang is belangrijk om een goed gevoel te geven aan het personeel, de kaders, de klanten en de leveranciers.

Maar wees voorzichtig,
vergeet de financiële vergoeding niet in deze situatie af te spreken.

Hebt u uw onderneming verkocht? Pas dan op met uw statuut dat verandert, want u bent geen bedrijfsleider meer!

Bereid deze wijziging voor, of u nu op pensioen gaat of een andere activiteit nastreeft.

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France