Honoraria

De honoraria bij overnames vormt vaak een taboe. Dit komt omdat er geen duidelijk barema is en omdat de activiteit niet gereglementeerd is. Daarom zijn sommige kantoren hierover onduidelijk.

Deze onduidelijkheid ligt aan de basis van sommige conflicten, want de klant ervaart soms de honoraria als te hoog.

Daarom past ACTORIA International de volgende transaparante regels toe:

• Facturatiemethodes
• Facturatieprincipes

Wij bieden steeds twee alternatieve methodes : De facturatie op basis van 1 element en de facturatie op basis van meerdere elementen.

Het Kantoor respecteert in beide gevallen de reglementering terzake, vandaar dat onze honoraria aftrekbaar zijn van de gerealiseerde meerwaarde tijdens de transactie.

De klant bepaalt in samenspraak met ons een duidelijke doelstelling die hij voor ogen heeft. Deze methode wordt toegepast in eenvoudige situaties, bijvoorbeeld wanneer de verkoper een KMO verkoopt met als doel zijn pensioen te nemen.

ACTORIA International raadt deze methode aan wanneer de klant een nood heeft aan het vinden van een overnemer.

Deze methode sluit niet uit dat de evaluatie en het opmaken van het voorstellingsdossier ook integraal gaan deel uitmaken van de transactie.

Dit principe bestaat uit het bepalen van een forfaitair honorarium voor iedere fase van de transactie.

ACTORIA International past deze methode toe in de volgende situaties :

– Familiale overname;
– Zoeken naar partnerships;
– Tussenkomst bij verschillende fases van de transactie : evaluatie, audit, onderhandelingen,sluiten van de overeenkomst;
– OBO, LMO, LMBI;
– Complexe transacties met onzekere doelstellingen.

• FACTURATIE OP BASIS VAN 1 ELEMENT

Deze succes fee wordt berekend op de transactieprijs van het aktief en volgens een degressieve schaal.

Het barema bestaat uit 9 schijven vanaf 1{114f9276d5bd682d0239e305b50c375b1d52de913d9b1b67c42dbae9f232b162} ZBTW van de waarde van het getransfereerde aktief, maar degressief in functie van de waarde van het aktief.

BELANGRIJK VOOR ONZE KLANTEN is hetgeen volgt :

1. De honoraria voor het zoeken naar overnemers en de onderhandelingen worden integraal betaald bij het ondertekenen van de eindovereenkomst.

2. Deze honoraria komen eventueel ten laste van de overnemer. Zulks komt ter sprake bij de onderhandelingen.

3. De erelonen zijn degressief.

4. De erelonen zijn forfaitair en behelzen al onze werkzaamheden mbt het zoeken naar overnemers, de selectie, de onderhandelingen en de verplaatsingen.

5. De erelonen zijn fiscaal aftrekbaar van de meerwaarde die u eventueel zou dienen af te dragen.

• HONORARIA IN FUNCTIE VAN MEERDERE ELEMENTEN

Deze succesvergoedingen worden berekend op de opeenvolgende fases van de transactie.

In plaats van een honorarium op het eindresultaat, worden deze berekend in functie van de behaalde tussentijdse resultaten.

BELANGRIJK VOOR ONZE KLANTEN is hetgeen volgt :

1. Het Kantoor engageert zich tot het bereiken van een resultaat voor iedere fase, en niet enkel op het eindresultaat.

2. De honoraria zijn lager dan in het voorgaande geval.

3. De honoraria zijn forfaitair per fase.

4. De Klant behoudt volledige controle bij onze tussenkomst in functie van de overeengekomen opdracht.

5. Deze methode behelst alle mogelijke vormen van de transactie (RES, OBO, LMBO,…) en is bovendien zeer flexibel.

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France