Het dossier

Indien de onderneming een zekere omvang heeft, en indien geopteerd wordt om een overnametransactie na te streven zonder een familiale implicatie, dan is het noodzakelijk om een dossier samen te stellen die de goodwill van de onderneming verduidelijkt (telecommunicatie, biotechnologie, nieuwe technologiën, …)

Dit dossier verduidelijkt de financiering van de onderneming tijdens de vooropgestelde termijn : de eigen middelen en de externe middelen.

Het laat de onderneming toe:

– de waarde van de onderneming te berekenen (actualisatie van de toekomstige cashflows)
– de juridische en financiële structuur te evalueren bij hefboomstructuren

Dit dossier bevat niet alleen de toekomstige opbrengsten en kosten, maar ook een simulatie van de werkgelegenheid binnen de onderneming.

De simulatie gebeurt op een periode van 3 tot 5 jaar, en verduidelijkt sleutelelementen binnen de exploitatie van de onderneming.

•  de verwachte investeringen,
•  de financiering (investeringen, nood aan werkkapitaal,…)
•  evolutie van de nood aan werkkapitaal

•  verwachte omzet : evolutie per product/dienst
•  verwachte winst : evolutie per product/dienst
•  kostenstructuur : evolutie van de lonen, de werkgelengheind en de sociale kosten
•  externe lasten

•  het dossier moet makkelijk leesbaar zijn, realistisch en correct.

De overnemer verbindt er bepaalde financiële verplichtingen aan.
•  het dossier moet voorzichtig zijn.

Enkel informatie waarover zekerheid bestaat, mag er in opgenomen worden.
•  het dossier moet ambitieus zijn.

Het is van belang om de discretie in het oog te houden bij het opstellen van dit dossier, en het opnemen van confidentiële informatie.

Anderzijds moet een duidelijke coherentie aanwezig zijn tov het verleden en de toekomst.

Omdat het opmaken van een dergelijk dossier onderhevig is aan bepaalde regels, is het noodzakelijk zich te laten bijstaan door ACTORIA.

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France