Vragen / Antwoorden

Geenenkele tussenpersoon kan naar onze mening dergelijke waarborg bieden. Wij raden onze klanten aan om voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst na te gaan of de transactie kan afgehandeld worden aan de gewenste prijs. Een juist antwoord op deze vraag is het bepalen van een juiste verkoopprijs, en daarom dient een correcte waardering te gebeuren in de voorbereidende fase.
Deze benadering leidt tot een juiste prijszetting.

Deze werkwijze neemt elk risico op ontgoocheling weg, omdat het toevertrouwen van een verkoopopdracht aan een tussenpersoon die een te hoog ingeschatte prijs hanteert leidt tot te hoge verwachtingen die niet ingelost kunnen worden.
Anderzijds is er het tijdsverlies en de schade die de onderneming hierdoor lijdt.
Tussenpersonen die niet realistische prijzen hanteren, passen te regel van het gemiddelde toe : hoe meer verkoopmandaten, hoe meer kans dat er een dossier slaagt.

Wij passen een andere strategie toe die het tegenovergestelde is van wat de gemiddelde tussenpersoon doet. Wij beogen een succes factor van 100{114f9276d5bd682d0239e305b50c375b1d52de913d9b1b67c42dbae9f232b162}. Wij aanvaarden enkel dossiers waarvan wij overtuigd zijn dat zij realiseerbaar zijn. Geen valse beloftes dus.

Wij beloven wel dat wij alle middelen ter beschikking stellen om het dossier succesvol af te ronden. Wij pretenderen dat geen andere adviseur in staat is om een beter resultaat te bereiken.

Deze vraag is gelijkaardig aan de vraag aan een dokter : ¬ę¬†Hebt u al een ingenieur verzorgd?¬†¬Ľ
Nochtans stelt de klant vaak dergelijke vraag.

Ofschoon ervaring in een specifieke sector kan bijdragen, is iedere onderneming dermate verschillend. Iedere onderneming is uniek en verandert ook continu. Wat belangrijk is, is de analyse van de onderneming en de sector.

Het is daarom belangrijker dat wij ons vak kennen in plaats van het vak van onze klant.
Anderzijds evalueren wij telkens de belangrijke factoren die bepalend zijn voor de onderneming van de klant.

Dat is naar onze mening een degelijke service aan onze klant.

Voor een ondernemer is zijn onderneming een belangrijk persoonlijke gegeven, want deze onderneming is het resultaat van jarenlang hard werken.
Voor een kaderlid daarentegen vormt een overname een enorme uitdaging om zo meer grip te krijgen op de moedermaatschappij.
Wat het uitgangspunt ook is, men kan nooit terug van zodra de transactie is afgerond, u vergist zich dus beter niet. ACTORIA International heeft de expertise in huis om u te begeleiden bij iedere fase van de transactie.

De tussenpersoon wordt vaak aangezocht om een bepaalde rol te spelen die hem eigen is. Eén van de belangrijkste aspecten hierbij is om de belangen van de overnemers te behartigen, en hen bij te staan bij het maken van de bieding om zo een interessante bieding te verwezenlijken. De overlater kan moeilijk zelf deze houding aannemen, zoniet wordt hij beoordeeld als een zwakke factor in de transactie.

De tussenpersoon treedt ook op als buffer tussen overlater en overnemer, en vermijdt zo eventuele conflicten die het gevolg kunnen zijn van emoties. Hij behoudt op die manier een goede communicatie tussen de partijen. Maar er is meer dan dat, de tussenpersoon bevrijdt het management van de langdurige en vermoeiende onderhandelingen tijdens de transactie, zodat het management alle energie verder kan investeren in het leiden van de onderneming.
De onderneming zelf mag immers niet het slachtoffer worden van deze periode en haar kenmerken, die wel eens een nadelig effect zouden kunnen hebben op de resultaten en dus de verkoopprijs.

De beste manier is om een ¬ę¬†strategische koper¬†¬Ľ te zoeken, dit is een koper die de onderneming toevoegt aan zijn bestaande activiteit en dus een synergie beoogt.
Deze koper is meestal bereid om een hogere prijs te betalen.

In alle geval is het belangrijk om zoveel mogelijk kopers warm te maken om zo een competitief karakter te geven aan de biedingen. Deze werkwijze die Actoria Belgium gebruikt bij de uitvoering van haar opdracht, bestaat uit het samenstellen van een lijst van potenti√ęle overnemers op basis van eigen bestanden en openbare bestanden. Indien noodzakelijk benaderen wij eveneens ons internationaal netwerk.

Wij voeren met de mogelijke overnemers strategische onderhandelingen. De toegevoegde waarde van een tussenpersoon is zeer groot bij deze fase.
Het gaat namelijk niet alleen om het bereiken van de maximale verkoopsprijs, maar evenzeer om een akkoord te vinden tussen partijen waarbij zowel verkoper als koper blij zijn met de transactie.

Wij beschouwen uw interventie als een partnership met ons gedurende de transactie, waarbij u als volgt te werk gaat:

– de onderneming wordt mooi voorgesteld (het in orde brengen van de onderneming, optimalisatie van de producten en diensten, aanpassing aan geografische vereisten, optimalisatie van het klienteel, verbetering van de medewerkers, …)

– uw rol is aktief tijdens de transactie (aanwezigheid en visibiliteit bewaren bij conferenties en evenementen, het woord nemen, aanwezigheid in de pers, …)

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France