De Due Diligence

De audits

• Doel
– De audits hebben als doel om de overnemer zich ervan te laten vergewissen omtrent de haalbaarheid van de overname, meer bepaald wat de prijsbepaling betreft.

• Wanneer heeft deze plaats ?
– Deze audits kunnen plaatsgrijpen ofwel voorafgaandelijk aan de formalisering van het akkoord tussen partijen en in het kader van een protocolovereenkomst, ofwel na de ondertekening van de overeenkomst en meestal onder de vorm van een opschortende voorwaarde mbt de realisatie van de transactie.

• Wat is het voorwerp van de audit ?
– Het is de overnemer die zal vaststellen wat het voorwerp zal zijn. Meestal gaat het over de fiscale situatie, de sociale en juridische aspecten van de onderneming, de boekhoudkundige en financiële situatie, het voldoen aan de vereisten inzake milieu, de eigendomstitels waarover de onderneming beschikt (merken, brevetten, IT, domeinnamen, technologie,…), evenals de operationele structuur.

• Modaliteiten
– De audits worden meestal uitgevoerd door externe auditeurs die hiervoor een specieifieke opdracht verkrijgen vanwege de overnemer. Actoria Belgium treedt regelmatig op als extern auditeur.

• Kost
– Deze maakt het voorwerp uit van een afspraak tussen overlater en overnemer.Een buitenlandse koper neemt meestal de opdracht en de betaling voor zijn rekening.

Aucun commentaire jusqu'à présent.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Actoria International is a firm specializing in the transfer of business (company, SME, pmi ...) in France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Switzerland, Spain, Italy, Great Britain, Quebec on sales of SMEs, sales industries, mergers and acquisitions advice for the transmission of a French company. If you're wondering "how to sell my business and quickly find a buyer" then contact Actoria international.

mergers acquisitions Switzerland ; mergers acquisitions in Luxembourg ; mergers acquisitions in Belgium ; mergers acquisitions in Morocco ; mergers acquisitions in Morocco SMEs Switzerland ; sale in Luxembourg SMEs; sale SMEs in Belgium; sale SMEs in Morocco; sell a business Swiss ; sell a company in Luxembourg ; sell a company in Belgium ; sell a company in France